پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
  • شروع برگزاری : پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • پایان : جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • سمینار یک روزه
  • ساعت : 10:00-19:00 تهران
  • مدت سمینار 4 ساعت
  • هزینه ثبت نام: 500000 ریال :: 20 دلــار
  • نوع سمینـار:: آنلــاین
  • ظرفیت باقی مانده:: نفر::11

وبینار روابط زوجین

  • روبط زوجین

وبینار آموزشی روابط زوجین


 


ویژه زوجین و افراد متاهل


 


این وبینار آموزشی به تکنیکها و روشهای موثر در تحکیم روابط عاطفی و مناسبات زوجین می پردازد


 


مبانی افزایش تعلقات عاطفی


مخاطرات زندگی زناشویی


نحوه تنظیم روابط فامیلی و خانوادگی


نحوه مدیریت اقتصادی زندگی


تبیین حقوق و تکالیف زوجین در زندگی زناشویی


 


 


این وبینار در 4 ساعت و در یک روز عرضه می شود


 


دو ساعت در نوبت صبح : از ساعت 10 تا 12


دو ساعت در نوبت عصر : از ساعت 17 تا 19


 


پنجشنبه 13 اردیبهشت 97


 


مدرس : دکتر امیر مهرداد خسروی

درحال بارگذاری