پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
  • شروع برگزاری : پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
  • پایان : جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
  • سمینار یک روزه
  • ساعت : 10:00-17:00 تهران
  • مدت سمینار 4 ساعت
  • هزینه ثبت نام: 600000 ریال
  • نوع سمینـار:: آنلــاین
  • ظرفیت باقی مانده:: نفر::-1

ازدواج موفق - دوره پنجم

  • ازدواج

 


دوره زمستان 


ازدواج موفق - دوره پنجم


 


این دوره ویژه افرادی است که در آستانه ازدواج قرار دارند . در این دوره مطالب کاربردی زیر که نقش تعیین کننده ایی در تشکلی یک زندگی خوب و ازدواج موفق دارد آموزش داده می شود


 


مباحث اصلی و محوری وبینار  


چرایی و اهمیت ازدواج


معیارهای انتخاب درست


با چه افرادی هرگز نباید ازدواج کرد ؟


چگونه طرف مقابل را بشناسیم ؟


تفاوت سنی 


مساله مهریه 


مساله جهیزیه


مصادیق هم کفو بودن


ویژگی های خانوادگی


و سایر موضوعات کاربردی دیگر


 


 


 


مدت دوره : 4 ساعت 


10 تا 12 صبح 


17 تا 19 عصر 


پنجشنبه 17 بهمن 98 


 


مدرس : دکتر امیر مهرداد خسروی

درحال بارگذاری