پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
پاور پوینت

مبانی تربیت فرزند


عنوان های پاور پوینت :
خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان
ساختار خانواده ها :
عوامل مؤثر در رشد کودک :
انواع ساختار خانواده :
ساختار عاطفی خانواده ها
1- مشخصات خانواده ساختار آزاد منشانه با استفاده از روش عقلانی در کلیه ی شئون زندگی
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها
مشخصات خانواده با ساختار بي قيد و بند و بی کنترلی
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها
مشخصات خانواده با ساختار ديكتاتوري و مستبدانه
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها
مشخصات خانواده با ساختار تركيبي
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها
ساختار رفتاري خانواده ها
كنترل زياد، محبت كم
مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها
– كنترل كم، محبت زياد
مشخصات فردی فرزندان این خانواده
كنترل كم، محبت كم
4- كنترل كافي، محبت كافي
آموزش گرفتن والدین در زمینه ی مهارت های کامل زندگی و فرزندپروری و استفاده از آن در زندگی و در طول ارتباط
برخی از رفتارهایی که برای برخورد با واکنش های سازگارانه و ناسازگارانه نوجوان توصیه شده اند در ذیل فهرست شده اند:
مهارت های اساسی در تربیت فرزندان
مهارتهای اساسی درتربیت
اوقات خوبی را با فرزندانتان بگذرانید
احساسات خود را به کودک تان نشان بدهید
*اگر مایلید فرزند شما رفتار مطلوبی انجام دهد مهارت های تشویق کردن را بیاموزید
گوش دادن فعال
راه های گوش دادن فعال
قشقرق
پرخاشگری
دروغگویی
رقابت خواهر و برادرها
برای به حداقل رساندن این رقابت ها می توان توصیه های زیر را بکار بست
مشکلات خوابیدن :
مشکلات در رفتن به رختخواب
برای کاهش اثرات وحشت زدگی این توصیه ها را می توان به کار برد
*ترس ها و اضطراب ها
مشکلات رفتاری داخل اتومبیل
توصیه های زیر نیز به کنترل مشکلات رفتاری در داخل اتومبیل کمک می کند
اصول تربيت سازنده درفرزندان
آماده كردن يك محيط امن و مورد علاقه
ايجاد محيط سازنده براي يادگيري
استفاده از انضباط قاطعانه
مراقبت از خود به عنوان پدر يا مادر
مديريت رفتار نامطلوب
الف – قوانين اساسی و واضح را وضع كنيد
ب- از بحث مستقيم براي بر خورد با قانون شكني استفاده كنيد
ج- ناديده گرفتن
د- دستور دادن
1- دستورات زنجيره اي
2- دستورات مبهم
3- دستورات سؤالي
– دستوراتي كه به دنبالش دليل و منطق آورده مي شود
ذ- دستورات خود را با پيامدهاي منطقي تقويت كنيد
هنگامي كه مشكلي رخ مي دهد مراحل زير را دنبال كنيد
رفتار نامطلوب كودك را قطع كنيد
فعاليت يا وسيله ی گرفته شده را باز گردانيد
در صورت لزوم از پيامد ديگري استفاده كنيد
به كودك آنچه را بايد انجام دهد بگوييد
دستورات خود را با زماني خلوت تقويت كنيد
به كودك قوانين را يادآوري كنيد:
– استفاده از اتاق خلوت (اخراج) براي مواجهه با رفتارهاي نامطلوب شديد (
الف: تشويق كلامي كودكان همراه با توصيف رفتاري :
نشان دادن توجهات غير كلامي
فراهم كردن فعاليت هاي لذتبخش براي كودك
كنترل كافي، محبت كافي
مهارت های اساسی در تربیت فرزندان
مهارتهای اساسی درتربیت
اوقات خوبی را با فرزندانتان بگذرانید
احساسات خود را به کودک تان نشان بدهید
اگر مایلید فرزند شما رفتار مطلوبی انجام دهد مهارت های تشویق کردن را بیاموزید
گوش دادن فعال
راه های گوش دادن فعال
تقویت اعتماد به نفس در کودک

مبانی تربیت فرزند
ورود و خریداری کتاب
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
در حال بارگزاری...

برای ثبت دیدگاه می بایست وارد شوید.
درحال بارگذاری