پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
خیانت و طلاق

طلاق روانی


تلاشی است که برای خلاص کردن خود از رابطه فرساینده و نامطلوب و غیر قابل تحمل که نتیجه ان خرد شدن عزت نفس و از بین رفتن عاطفه است.

 

کسلر هفت مرحله را برای طلاق روانی درنظر گرفته است:                        *

1- سرخوردگی                                                                            

2- فرسایش وتخریب رابطه                                                              

3- دور شدن از تعهدات نسبت به یکدیگر                                              

4-جدایی جسمانی                                                                         

5-سوگ در اثر فقدان همسر                                                             

6-کار شدید جهت ترمیم زندگی                                                         

7-قطع رابطه عاطفی و روانی                                                          

طلاق روانی
درحال بارگذاری