پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
تخصصی روان شناسی

پرسشنامه ذهن آگاهی


پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی  توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی (تمرکزگری) و پذیرش بدون قضاوت. فرم انگلیسی این مقیاس در آغاز دارای ۷۷ سوال بود که به ۳۹ گویه کاهش یافت. این پرسشنامه در یک طیف لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی به ندرت تا اکثراً نمره‌گذاری می‌شود. ذهن‌آگاهی، به طور کلی به فرآیندهایی شناختی اطلاق می‌شود که طی آن‌ها فرد ذهن آگاه، تمرکز خود را روی تجربه احساسات و اتفاقاتی که در لحظه حال در خود یا اطرافش رخ می‌دهد، متمرکز می‌‌سازد. ذهن‌آگاهی را می‌توان در تقابل با حالاتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات، تخیلات، برنامه‌ها یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز است.

 

این پرسشنامه نمونه کامل تکمیل شده است و دارای نمره گذاری دقیق نیز  می باشد  و در قابل فایل وورد عرضه شده است و با دریافت آن هیچگونه نیاز مراجعه به منبع دیگری برای تکمیل کردن نخواهید داشت

پرسشنامه ذهن آگاهی
ورود و خریداری کتاب
درحال بارگذاری