پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

پروانه ها ؛ آموزش دوران عقد

  • دوره های خانواده
  • خانواده
  • دوره های ازدواج
  • روابط زوجین
{{ currentlesson.name }}
{{chapter.name}}
{{chapter.name}}

این دوره ویژه زوج های جوانی است که عقد کرده اند اما هنوز به خانه مشترکشان نرفته اند.

این مقطع از آغاز زندگی مشترک ، یکی از مهمترین مقاطع حساس و مهم ابتدای زندگی است که چنانچه به آموزش های این دوران توجه شود ، کمک شایان توجهی را در پی ریزی استحکام نهاد خانواده  ایجاد می کند

بسیاری از بحران های روابط پس از ازدواج ناشی از بی توجهی نسبت به ظرایف و نکاتی است که در این دوره مورد دقت قرار گرفته است

ثبت نام در این دوره را به تمام زوج های جوان توصیه می کنیم

  • 1

دیدگاه خود را بیان کنید.


درحال بارگذاری