پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

تربیت جنسی کودکان از نظر اسلام

  • فرزند پروری
{{ currentlesson.name }}
{{chapter.name}}
{{chapter.name}}

این دوره آموزشی در قالب یک برنامه تلویزیونی با حضور دکتر علی قائمی به مبانی نگرش اسلام در خصوص غریزه جنسی و نحوه برخورد با غریزه جنسی کودکان می پردازد

  • 1

دیدگاه خود را بیان کنید.


درحال بارگذاری