پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

معرفی دو کتاب مفیدکه بزودی منتشرمیشود

پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ناصر انجامی دیدگاه ها: : 0

1-کتاب "کارتوپیداکن" درقالب اپلیکیشن موبایل(اندروید).دراین کتاب ابتداکلیه شغلهاوایده هادرحوزه های کشاورزی،تولیدی،خدماتی،اینترنتی ودانش بنیان بیان میشودوسپس مهارتهای لازم برای شروع کسب وکارتوضیح داده میشودوبعدازآن آموزش حسابداری،فروش و....ارائه میشودوحتی چندین پیشنهادخوب برای افرادی که تخصص ندارند وبعدازآن منابع مطالعاتی خوب جهت پیشرفت آورده شده است که میتواندچراغ راهی باشد.این کتاب برای تمامی افرادشاغل وبیکارمفیدهست وهرکس به فراخوروضعیت خودمیتواندازآن استفاده کند.

2-کتاب "درس بگیر"درقالب اپلیکیشن موبایل(اندروید).دراین کتاب مطالب مفیدوارزشمندی درزمینه زندگی وکسب وکاروپیشرفت که75قسمت هست آورده شده است وهرقسمت دارای یک ویدیودرزمینه مطلب موردنظراست که به زیبایی این کتاب می افزاید.این اپلیکیشن بایدروی موبایلتان نصب شودوهرروزجهت پرکردن باک انگیزه وانرژی سراغ آن برویدکه بسیارکاربردی ست وشماپس ازدیدن ویدیوهای این اپلیکیشن حالتان عوض خواهدشد.

این دوکتاب به زودی درکافه بازارمنتشرمیشودکه درهمین سایت اطلاع رسانی خواهدشد.ممنونم
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری