پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

راهنمای فنی


 

در پنل کاربری / دکمه تنظیم تقویم مشاوره را کلیک کنید و براساس مراحل تعیین شده ، گزینه ها را تکمیل  کنید . با این اقدام ، مراجعین به پنل مشاوره شما می توانند اقدام به رزرو وقت مشاوره کنند


پربازدید ترین راهنمایی ها


درحال بارگذاری